http://www.bansoengsang.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 ประวัติโรงเรียน

ความภาคภูมิใจ

 ผลงานศิลปะ

 ประเมินโรงเรียนพระราชทาน

 กิจกรรมลดเวลาเรียน

 บริษัทสร้างการดี

 ติดต่อ

บริการ

สาระน่ารู้

มุมสุขภาพ

ห้องเรียนไอที

ปฎิทิน

« April 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

สถิติ

เปิดเว็บ19/05/2009
อัพเดท23/03/2020
ผู้เข้าชม1,132,136
เปิดเพจ1,587,110

 

นายนุศิษย์  พรชีวโชติ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

      

นายบุญส่ง แฟมไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : ศษ.บ บริหารการศึกษา
ครูประจำชั้น ป.4/1

   
นายจะเด็จ ใช้บางยาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : ศษ.บ ประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ม.2/2
 

นางทองยุฒ  พระไตรยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : ค.บ.ชีววิทยา
ครูประจำชั้น ป.4/2

   
นายคงคาสิทธิ์ คุณาธร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
               ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ครูประจำชั้น ม.2/1
 

นางธีรพร คุณาธร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครูประจำชั้น ม.1/1

   

นางสุภาวดี  นานไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : ค.บ.การศึกษาพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

 

นางจันทร์จิรา ฉอสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : ค.บ.ศิลปศึกษา
ครูประจำชั้น ป.6/2

   

นางวิไลวรรณ จงใจกลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา :ค.บ.
ครูประจำชั้น ป.3/1

 

นายดาวรุ่ง ฉอสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : ศศ.บ.ภาพพิมพ์
ครูประจำชั้น ป.4/2

   
นางวราภรณ์ โสภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ม.1/1
 


นายอุดน นาคหนองหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา :ค.บ.ภูมิศาสตร์
ครูประจำชั้น ม.3/1

   

นางลำดวน วัดกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : ค.บ.ภาษไทย
ครูประจำชั้น : ป.2/2

 


นางสาวนฤมล กรกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : ค.บ.การวัดผลการศึกษา
กศ.ม.การวัดผลการศึกษา
ครูประจำชั้น ป.3/2


   


นางสาวน้ำอ้อย โยงกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : 
ครูประจำชั้น ป.4/1

 


นางสาวเดือน  พรมสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : ค.บ.คณิตศาสตร์
กศ.ม.คณิตศษสตร์
ครูประจำชั้น : ม.2/2

 

นายศิรภัค แสไพศาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา :กศม.บริหารการศึกษา
ครูประจำชั้น ป.5/2


 

 

นางสาวรุ่งนภา  ไร่กระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : ค.บ.ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ม.3/1


นางสาว สุดารัตน์  ผลจันทร์                             
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
การศึกษา : ค.บ.คอมพิวเตอร์

ครูประจำชั้น ม.2/1


นางสาวศุภลักษณ์ พูนนอก                         
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
การศึกษา : ค.บ.ภาษาอังกฤษ

ครูประจำชั้น ป.6/1

นางสาว จุฑาทิพย์  คึมยะราช                        
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
การศึกษา : ค.บ.คหกรรม

ครูประจำชั้น ป.5/2


นางสาว โสรยา  ขอนกระโทก                       
ตำแหน่ง : ครู  ค.ศ.1
การศึกษา : ค.บ.ปฐมวัย

ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาว วรรณิสา สมัครกล้า                        
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
การศึกษา : ค.บ.ภาษาไทย

ครูประจำชั้น ป.1/2นายวิษุวัต  ใจตรง                       
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
การศึกษา : ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์

ครูประจำชั้น ป.5/1

นาย กิตติพงษ์  จงดี                        
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
การศึกษา : ค.บ.ภาษาไทย

ครูประจำชั้น ป.6/2


นางสาว พรพรรณ  จุลนันท์                       
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
การศึกษา : ค.บ.ภาษาอังกฤษ

ครูประจำชั้น ป.1/1นางสาว รัตติยา  เกตนอก
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
การศึกษา : ค.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูประจำชั้น ป.2/1 

นางสาวพรทิพย์  ดาเดช
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
การศึกษา : ค.บ.ปฐมวัย
ครูประจำชั้นอนุบาล 1


                            

            

นางสาว ธัญธิกา  มีสันเทียะ                          
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม         

นางสาวฐานิดา  เรืองศิลป์                       
ตำแหน่ง : ครูธุระการ

           

นายขัวญ สงปะคำ                         
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

นายสมหวัง สมนาม                          
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

view
view