http://www.bansoengsang.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 ประวัติโรงเรียน

ความภาคภูมิใจ

 ผลงานศิลปะ

 ประเมินโรงเรียนพระราชทาน

 กิจกรรมลดเวลาเรียน

 บริษัทสร้างการดี

 ติดต่อ

บริการ

สาระน่ารู้

มุมสุขภาพ

ห้องเรียนไอที

ปฎิทิน

« April 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

สถิติ

เปิดเว็บ19/05/2009
อัพเดท23/03/2020
ผู้เข้าชม1,132,139
เปิดเพจ1,587,113

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network

   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หมายถึงการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน (Shared Resource) ในเครือข่ายนั้น

องค์ประกอบของระบบเครือข่าย

 จะต้องมี 3 ประการนี้จึงจะเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนระบบเครือข่าย

-  เครื่องคอมพิวเตอร์ PC / Macintosh

-  เครื่องคอมพิวเตอร์เวอร์คสเตชัน

2.  Physical Media หรือสื่อเชื่อมต่อทางกายภาพอันได้แก่ สาย (Cable) และ Hub หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ

3.  ระเบียบพิธีการติดต่อสื่อสาร (Protocol) ก็คือระเบียบหรือข้อตกลง (rules) ที่ตั้งขึ้น เพื่อทำให้ผู้ที่จะสื่อสารกันเข้าใจกันและกัน ตัวอย่างเช่นสัญญาณธงที่ทหารเรือใช้สื่อสารกัน เป็น

รูปแบบการเชื่อมต่อ (Topology)

             คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลที่ประกอบกันเป็นเครือข่าย มีการเชื่อมโยงถึงกันในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม เทคโนโลยีการอออกแบบเชื่อมโยงนี้เรียกว่า รูปร่างเครือข่าย (network topology) เมื่อพิจารณาการต่อเชื่อมโยงถึงกันของอุปกรณ์สำนักงานซึ่งใช้งานที่ต่าง ๆ หากต้องการเชื่อมต่อถึงกันโดยตรง จะต้องใช้สายเชื่อมโยงมาก ปัญหาของการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของสถานีปลายทางหลาย ๆ สถานีคือ จำนวนสายที่ใช้เชื่อมโยงระหว่างสถานีเพิ่มมากขึ้น ง่ายต่อการติดตั้ง และมีประสิทธิภาพที่ดีต่อระบบ รูปร่างเครือข่ายงานที่ใช้ในการสื่อสารมีหลายรูปแบบ ซึ่งมีรูปแบบที่นิยมกัน 3  แบบ คือ  Bus , Star และ Ring

 1.                   Star Topology

                แบบดาว เป็นแบบการต่อสายเชื่อมโยง โดยการนำสถานีต่างๆ มาต่อร่วมกันกับหน่วยสลับสายกลาง การติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีจะกระทำได้ด้วยการติดต่อผ่านทางวงจรของหน่วยสลับสายกลาง การทำงานของหน่วยสลับสายกลางจึงคล้ายกับศูนย์กลางของการติดต่อวงจรเชื่อมโยงระหว่างสถานีต่างๆ ที่ต้องการติดต่อกัน 

 

ข้อดี       -  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่สามารถทำได้ง่าย
- 
ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย

ข้อเสีย   -  ต้องใช้สายจำนวนมาก
-  ถ้าฮับ(
Hub)เสีย ระบบเครือข่ายจะ หยุดชะงักทั้งหมดทันที

 2.  Ring Topology

แบบวงแหวน เป็นแบบที่สถานีของเครือข่ายทุกสถานีจะต้องเชื่อมต่อกับเครื่องขยายสัญญาณของตัวเอง โดยจะมีการเชื่อมโยงเครื่องขยายสัญญาณของทุกสถานีเข้าด้วยกันเป็นวงแหวน เครื่องขยายสัญญาณเหล่านี้จะมีหน้าที่ในการรับข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองหรือจากเครื่องขยายสัญญาณตัวก่อนหน้าและส่งข้อมูลต่อไปยังเครื่องขยายสัญญาณตัวถัดไปเรื่อย ๆ เป็นวง หากข้อมูลที่ส่งเป็นของสถานีใด เครื่องขยายสัญญาณของสถานีนั้นก็รับและส่งให้กับสถานีนั้น เครื่องขยายสัญญาณจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับว่าเป็นของตนเองหรือไม่ด้วย ถ้าใช่ก็รับไว้ ถ้าไม่ใช่ก็ส่งต่อ

 ข้อดี      -  ใช้สายเคเบิลน้อย
                                -  เมื่อมีเครื่องเสียสามารถตัดเครื่องที่เสียออกจากระบบได้

ข้อเสีย   -  หากมีเครื่องที่มีปัญหาอยู่ในระบบจะทำให้เครือข่ายไม่สามารถทำงานได้เลย
                                -  การเชื่อมต่อเครื่องเข้าสู่เครือข่ายอาจต้องหยุดระบบทั้งหมดลงก่อน

 3. Bus Topology

 แบบบัสและต้นไม้ เป็นรูปแบบที่มีผู้นิยมใช้มากแบบหนึ่ง เพราะมีโครงสร้างไม่ยุ่งยากและไม่ต้องใช้เครื่องขยายสัญญาณหรืออุปกรณ์สลับสาย เหมือนแบบวงแหวนหรือแบบดาว สถานีต่างๆ จะเชื่อมต่อเข้าหาบัสโดยผ่านทางอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เป็นฮาร์ดแวร์ การจัดส่งข้อมูลบนบัสจึงสามารถทำให้การส่งข้อมูลไปถึงทุกสถานีได้ การจัดส่งวิธีนี้จึงต้องกำหนดวิธีการที่จะไม่ให้ทุกสถานีส่งข้อมูลพร้อมกันเพราะจะทำให้ข้อมูลชนกัน โดยวิธีการที่ใช้อาจเป็นการแบ่งช่วงเวลา หรือให้แต่ละสถานีใช้ความถี่สัญญาณที่แตกต่างกัน

ข้อดี       -  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่สามารถทำได้ง่าย
- 
ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย

ข้อเสีย   -  ต้องใช้สายจำนวนมาก
-  ถ้าฮับ(
Hub)เสีย ระบบเครือข่ายจะ หยุดชะงักทั้งหมดทันที

 

 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้ (Local Area Network หรือ LAN ) 

                เป็นระบบเครือข่ายระดับท้องถิ่น มีขนาดเล็ก ครอบคลุมพื้นที่จำกัด เชื่อมโยงกันในรัศมีใกล้ ๆ ในเขตพื้นที่เดียวกัน เช่น ในอาคารเดียวกัน ห้องเดียวกัน ภายในตึกเดียวกันหรือหลาย ๆ ตึกใกล้ ๆ กัน เป็นต้น โดยไม่ต้องเชื่อมการติดต่อกับองค์การโทรศัพท์หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย ระบบแลนมีประโยชน์ตรงที่สามารถทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องที่เชื่อมต่อกัน สามารถส่งข้อมูลแลกเปลี่ยนกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และยังสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อีกด้วย เทคโนโลยีของระบบเครือข่าย Lan มีหลายรูปแบบ อย่างเช่น แลนแบบ Ethernet , Fast Ethernet , Token Ring เป็นต้น แต่เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันก็คือ Ethernet และ Fast Ethernet ระบบเครือข่ายโดยทั่วไปที่ใช้กันอยู่นี้ จะเป็นการนำเครือข่ายระบบแลนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับระบบงานของตน

  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะกลาง (Metropolitan Area Network หรือ MAN)

 เป็นระบบเครือข่ายระดับเมือง คือมีการเชื่อมโยงกันในพื้นที่ ที่กว้างไกลกว่าระบบ LAN คืออาจจะเชื่อมโยงกันภายในจังหวัด โดยจะต้องมีการใช้ระบบเครือข่ายขององค์การโทรศัพท์ หรือองค์การสื่อสารแห่งประเทศไทย

  ระบบเครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network หรือ WAN)  

 เป็นระบบเครือข่ายระดับไกล คือจะเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ ที่อยู่ห่างไกลกันเข้าด้วยกัน อาจจะต้องเป็นการติดต่อสื่อสารกันในระดับประเทศ ข้ามทวีปหรือทั่วโลกก็ได้ ในการเชื่อมการติดต่อกันนั้น จะต้องมีการต่อเข้ากับระบบสื่อสารขององค์การโทรศัพท์ หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทยเสียก่อน เพราะจะเป็นการส่งข้อมูลผ่านทางสายโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารกัน

 

 อุปกรณ์ระบบเครือข่าย

 สายสัญญาณ  หรือสายรับ-ส่งข้อมูล

สายคู่บิดเกลียว ( Twisted pair) แต่ละคู่สายทองแดงจะถูกพันกันตามมาตรฐานเพื่อลดการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากคู่สายข้างเคียงภายในเคเบิลเดียวกันหรือจากภายนอก โดยระยะทางในการเดินสายสัญญาณจะไม่เกิน  100  เมตร เพราะถ้าเกินก็จะเกิดปัญหาในการ รับ-ส่งข้อมูล

สายคู่บิดเกลียวแบ่งได้ 2  ชนิด คือ

ก.  สายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้มฉนวน (Shielded Twisted Pair : STP) เป็นสายคู่บิดเกลียว ที่หุ้ม ด้วยฉนวนชั้นนอกที่หนาอีกชั้นดังรูป เพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่น แม่เหล็ก

ลักษณะสายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้มฉนวน
 


ข. สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่หุ้มฉนวน
(Unshielded Twisted Pair :UTP) เป็นสายคู่บิดเกลียว ที่หุ้มด้วยฉนวนชั้นนอกที่บางอีกชั้นดังรูปทำให้สะดวกในการโค้งงอแต่สามารถป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้น้อยกว่าชนิดแรก ซึ่งสายคู่บิดเกลียวชนิดไม่หุ้มฉนวน นี้เป็นแบบ  ที่นิยมใช้มาก   เนื่องจากราคาถูก   และติดตั้งได้ง่าย


ลักษณะสายคู่บิดเกลียวชนิดไม่หุ้มฉนวน

สายโคแอกเชียล ( Coaxial )   สายโคแอกเชียลเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่มีลักษณะเช่นเดียวกับสายทีวีที่มีการใช้งานกันมาก การส่งข้อมูลระยะไกลระหว่างชุมสายโทรศัพท์    หรือการส่งข้อมูลสัญญาณวีดิทัศน์    แต่ในปัจจุบันสายแบบโคแอกเชียลนี้จะไม่นิยมนำมาติดตั้งในระบบเครือข่าย LAN เนื่องจากมีความยุ่งยากมากกว่าการติดตั้งโดยใช้สาย UTP  และราคาจะสูงกว่าด้วย


ลักษณะของสายโคแอกเชียล           

สายไฟเบอร์ออบติก(Fiber Obtic)    หรือสายใยแก้วนำแสง  เป็นสายรับ-ส่งสัญญาณด้วยแสง  มีความเร็วในการทำงานสูง  ส่งข้อมูลได้ไกล  และไม่มีสัญญาณรบกวน  มีราคาแพง


ลักษณะของสายไฟเบอร์ออบติก


ขอบคุณข้อมูลจาก :
http://www.satitm.chula.ac.th/computer/info/8/index.htm
http://www.school.net.th/library/snet1/hardware/network.html
http://www.bcoms.net/network/intro.asp


ความคิดเห็น

 1. 1
  มอส
  มอส moszazza_@ddddad.com 27/05/2011 13:26
  ดีมาก
 2. 2
  เจม
  เจม mosdadd@fsdf.com 27/05/2011 13:29

  ดีคุณเจม

 3. 3
  เจม
  เจม mosdadd@fsdf.com 27/05/2011 13:31

  ดีคุณไมเคิล

 4. 4
  เต้ย
  เต้ย 27/05/2011 13:34
  สวัสดีคุณมอส
 5. 5
  omega
  omega herfbh29@yahoo.com 16/12/2011 13:06
  Omega's proud workforce of ambassadors arrives from all corners of the superstar entire world and they collectively highlight the universal appeal of these remarkable timepieces.
 6. 6
  omega
  omega herfbh29@yahoo.com 16/12/2011 13:07
  Omega\'s proud workforce of ambassadors arrives from all corners of the superstar entire world and they collectively highlight the universal appeal of these remarkable timepieces.
 7. 7
  replica watches
  replica watches zman12@outlook.com 21/01/2016 07:53

  Finally I this watch finds its omega replica watches home on my wrist! I become pickier and pickier with the enlargement of my replica watch <span style="text-decoration: underline;">omega replica watches</span> collection. You know this is my first replica watch in more than one years! I've been looking for a decent replica of Ebel 1911 Chronograph since I came across a picture of a gen. But the replica market just replique montre france replique montre panerai replique montre replique montre rolex replique montre omega replique montre breitlingprovided some low end versions (with cheap quartz movements ) at the beginning. It was no until this spring that the replica watch manufacturers produced the the EBEL 1911 Discovery with 7750 omega replica watches movement. And my painful long-waiting was finally paid off. I quickly took action and purchased one. Well, here comes my review about my lovely replica EBEL 1911 Discovery replica watches.

 8. 8
  fatihin nurul
 9. 9
  farchan
  farchan ninjafarhan1105@gmail.com 10/01/2019 21:25

  ntainya. Memang, tidak seorang pun kecuali saya, dia tidak pabrik plat stainless ss310 pabrik round bar besi aisi 440s45c pabrik round bar scm440 pabrik steel rail pabrik steel sheet pile pusat astm a283 c pusat pipa boiler pusat plat abrex 400 pusat plat asme516 grade70 pusat plat astm a285 c pusat plat astm516 70 pusat plat boiler pusat plat hardox pusat plat hb 400 pusat plat high strenght pusat plat high tensile sm490 yb pusat plat high tensile sm490ya pusat plat kapal pusat plat stainless ss304 pusat plat stainless ss310 pusat plat stainless ss316 pusat plat sumihard pusat round bar besi aisi 440s45c pusat round bar scm440 pusat steel rail pusat steel sheet pile stockis plat hardox stockist plat astm a285 c stockist plat high strenght stockist plat stainless ss316 stockist plat sumihard supplier plat hardox Harga besi siku baja Harga besi siku baja Agen pipa besi baja sch 40 sch 80 Agen bondek undangan pernikahan unik Supplier Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam Supplier Pipa Besi baja Harga besi h beam baja Supplier besi beton delcoprima Jual besi siku baja Jual besi siku baja Agen Plat besi Agen wiremesh undangan pernikahan ada foto Supplier Bondek Cor Agen Pipa Besi baja Jual besi h beam baja Supplier besi beton cakra steel cs Supplier besi siku baja Supplier besi siku baja Agen besi h beam Agen pipa besi baja sch 40 sch 80 undangan pernikahan yang unik Supplier Atap Spandek Sni Toko Pipa Besi baja Supplier besi h beam baja Supplier besi beton bjku Toko besi siku baja Toko besi siku baja Agen besi wf Agen besi hollow undangan pernikahan ala jepang Supplier Plat Bordes Kembang Jual Pipa Besi baja Toko besi h beam baja Supplier besi beton Sni Ulir Polos Agen besi siku baja Agen besi siku baja Agen wiremesh Agen besi beton Sni Ulir Polos undangan pernikahan arab Supplier Plat Besi Hitam Harga Pipa Besi baja Agen besi h beam baja Supplier besi beton ais Pabrik besi siku baja Pabrik besi siku baja Agen besi unp Agen besi wf baja undangan pernikahan ala jepang Supplier Plat Kapal Bki Krakatau Steel Pabrik Pipa Besi baja Pabrik besi h beam baja Supplier besi beton Distributor besi wf Distributor besi wf Agen besi cnp Agen besi unp undangan pernikahan bermanfaat Supplier Jual Besi Siku Baja Distributor Plat Kapal Besi baja Distributor plat besi hitam Harga besi wf Harga besi wf Agen besi hollow Agen besi siku undangan pernikahan ada fotonya Supplier Besi Unp Baja Profil Kanal Supplier Plat Kapal Besi baja Harga plat besi hitam www.pusatbesibaja.co.id Jual besi wf Jual besi wf Agen besi beton Sni Ulir Polos Agen Plat besi plat kapal undangancinta.com Supplier Besi Cnp Profil Baja Gording Agen Plat Kapal Besi baja Jual plat besi hitam www.pusatbesibaja.com Supplier besi wf Supplier besi wf ironsteelcenter.com Agen besi h beam baja undangan pernikahan cantik dan murah Supplier Besi Hollow Toko Plat Kapal Besi baja Supplier plat besi hitam Toko besi wf Toko besi wf Toko stainless steel Agen besi cnp undangan pernikahan akrilik Supplier Wiremesh Jual Plat Kapal Besi baja Toko plat besi hitam Pabrik besi beton Sni Ulir Polos polos ulir Agen besi wf Agen besi wf Toko atap spandek www.gudangbesibaja.com undangan pernikahan bentuk tas Supplier Besi Pipa Baja Schedule 80 Harga Plat Kapal Besi baja Agen plat besi hitam Pabrik besi beton sii Pabrik besi wf Pabrik besi wf Toko baja ringan Pabrik besi hollow Toko besi Wf Baja undangan pernikahan online Supplier Besi Pipa Baja Schedule 40 Pabrik Plat Kapal Besi baja Pabrik plat besi hitam Pabrik besi beton psi Ulir Polos Distributor besi hollow Distributor besi hollow Toko bondek Toko bondek undangan pernikahan modern Supplier Pipa Besi Hitam Medium Distributor Wiremesh Besi baja Distributor plat kapal besi baja Pabrik besi beton perwira Harga besi hollow Harga besi hollow Toko Plat kapal besi baja bki krakatau steel Toko wiremesh undangan pernikahan unik dan murah Supplier Besi Wf Supplier Wiremesh Besi baja Harga plat kapal besi baja Pabrik besi beton PAS Jual Jaket Parka Jual Jaket Parka Jaket Parka Jaket Parka undangan pernikahan kalender undangan pernikahan bahasa inggris islam undangan pernikahan islami undangan pernikahan unik dan murah undangan pernikahan modern undangan pernikahan online undangan pernikahan undangan pernikahan amplop surat undangan pernikahan simple undangan pernikahan murah undangan pernikahan unik undangan pernikahan artis undangan pernikahan modern undangan pernikahan artis undangan pernikahan arab undangan pernikahan undangan pernikahan LINK 8 

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view
view